poniedziałek, 16 maja 2016

Nowoczesne ogrodzenia PCV jest komponentem znacznie podnoszącym walory estetyczne każdej nieruchomosci.

Zasadniczym zadaniem ogrodzenia jest ochrona nieruchomości przed osobami nieupoważnionymi do wejścia na jej teren. Jednakże jak zbudowae są  ogrodzenia w Poznaniu możecie sami sparwdzić jak to ma się do obowiązującego w Kraju prawa budowlanego. Niezmiernie często wykorzystuje się tzw. regułę prawej strony. Bazuje ona na tym iż właściciel posiadłości ma obowiązek ogrodzenia przodu własnej nieruchomości a także prawej strony. Część ogrodzenia z tyłu posiadłości winna być sfinansowana przez obu sąsiadów po połowie. Powyższa zasada grodzenia terenu nie znajduje odzwierciedlenia w obowiązujących aktach prawnych. Lokalne rozporządzenia nie normuje sprawy opłacania kosztów budowy płotu. Jest to rzecz załatwiana osobiście między sąsiadami. Choć jedna ze stron może zakomunikować iż nie jest jej potrzebne ogrodzenie i sami będziemy zmuszeni pokryć koszty budowy takiego ogrodzenia z PCV na plot i furtkę ze sztachetek. Nie mniej jednak Kodeks Cywilny informuje, że płot znajdujące się na granicy ma dogadzać obu sąsiadom, zatem bez względu na to który sąsiad poniósł koszty budowy sztachetki z plastiku na ogrodzenie i furtę ogrodzeniowa obie strony mają obowiązek ponosić koszty jego eksploatacji. Płot od strony sąsiada powinno być zamieszczone w osi działki, pod warunkiem że sąsiad zgodzi się na postawienie płotu. W przypadku braku porozumienia ogrodzenie nie powinno naruszać granicy inwestora, aby druga strona nie mogła posądzić sąsiada o pogwałcenie granicy.